Hemşirelik Hizmetleri

İstanbul huzurevleri arasında yer alan Özel Marmara Huzurevi ve Özel Bakımevlerimizde yaşlılarımıza
özel 7 gün 24 saat alanında uzman sağlık ekibimiz tarafından hemşirelik hizmetleri verilmektedir.
Sağlık ekibimizin tamamı alanında uzman olmakla beraber geriatri bakım ve acil durumlarda yapılacak
olan müdahale gerektiren olaylarda en iyi hizmeti yaşlılarımıza sunmaktayız.

Özel Marmara Huzurevi ve  Özel Bakımevlerimizde 7 gün 24 saat acil durum sırasında ambulans çağırma hizmeti
mevcuttur. Yaşlılarımız Özel Marmara Huzurevi ve Bakımevimizde daima aile ortamında olmakla
beraber hemşirelik hizmetlerimiz ve var olan diğer hizmetlerimizle birlikte sağlıkları da daima emin
ellerde olmaktadır.

Hemşirelerimiz bakımevimizde bulunan yaşlılarımıza doktorun verdiği reçeteye uygun olarak yapılan
hastanın günlük ilaç ihtiyacının karşılanması ve ilaç saatlerinin takibi, yaşlılarımızın düzenli olarak
belirli aralıklarla tansiyonlarının ve şeker birimlerinin ölçülmesi, bu verilerin raporlanması ve düzenli
olarak doktorunu bilgilendirmekteyiz. Ayrıca özel bakımevlerimizde yaşlılarımıza pansuman
yapılması, damar yolu açma, kateter uygulamaları ve enjeksiyon yapılması gibi hemşirelik hizmetleri
uygulanmaktadır.

hemşirelik hizmetleri

hemşirelik hizmetleri

Kateter Nedir?

Kateter, vücutta tedavi için ihtiyaç duyulan bir kanala, boşluğa ya da bir damara sokulma durumu
olan alettir. Bu işlem vücuda gereken sıvıların rahatça vücuda sokulmasına ya da vücutta bulunan
sıvının rahatça dışarı atılmasına sağlayan bir araçtır.

Kateter Çeşitleri Nelerdir?

Kateter işlemi 3 çeşittir;
Orta hat kateterleri; Bu kateterler köprücük kemiği altına yerleştirilir. Eğer hastanın durumuna göre
uygun görülürse boyun damarlarına da uygulanır.Santral Kateterler; Vücudun dirsek kanallarına yerleştirilen kateterlerdir.
Port Kateterler; Üst kol ve göğüs bölgesine uygulanan kateterlerdir.

Kateterler Ne İşe Yarar?

Kan bağışçısından alınan kanın içindeki istenilen temel bölümün alınmasına işine yarar. Bu işlem için
oldukça titiz ve hızlı olunması gerekmektedir. Vücuttaki damarsal yapıların bozulması ya da vücutta
biriken sıvı oluşumunda uygulanır. Bu yöntemle vücutta biriken sıvılar vücut dışına çıkartılır.
İstanbul huzurevleri arasında yer alan Özel Marmara Huzurevi ve Özel Bakımevlerimizde hemşirelik hizmeti
olarak yaşlılarımızın diyetlerine uygun yemekler, mama hizmeti ve klinik beslenme uygulamaları da
verilmektedir. Tüm bu işlemlerin tamamen doktor kontörlünde yapılıp ve her oluşan durum
raporlanarak doktora iletilmektedir.